Andre nyheder

Mange skiltevirksomheder i chok

Praktik-AUB skal give flere elevpladser

Mange ejere af skiltevirksomheder fik et større chok, da de åbnede deres e-boks fredag den 13. januar 2017. SkilteBranchen.dk har talt med nogle af disse.

Chokket kommer efter at der er udsendt opkrævning på praktik-aub. Praktik-aub er en del af den trepartsaftale, som der blev indgået mellem arbejdsgiver, lønmodtagerne og regeringen tilbage i 2016, som vi også tidligere har skrevet om her på SkilteBranchen.dk

Praktikplads-AUB på 27.000 kr årligt skal sikre, at der bliver skabt flere praktikpladser. og derfor skal de virksomheder som tager elever ind belønnes med tilskud, mens de virksomheder som ikke tager elever ind skal betale praktik-aub (AUB - er arbejdsgivernes uddannelsesbidrag), og ordningen er trådt i kraft pr 01. januar 2018.

Det er alle brancher, som er omfattet af den nye ordning. Ordningen gælder for alle virksomheder som har mere end en fuldtidslønnet hvortil der er indberettet ATP bidrag

Hvorfor skal den lille man betale til de store? Jeg blev rasende, da jeg modtog meddelelsen i min e-boks. Hvorfor skal jeg med mit lille skiltefirma være med til at betale til de store, som tager elever ind. Der bliver ikke plads til udvikling, udskiftning af grej osv, hvis vi skal betale "elev"-skat. Hvad fanden bilder de sig egentlig ind?

Indehaver af jysk skiltefirma

Hvem er så egentlig omfattet af ordningen? 

Alle arbejdsgivere , der i det forgangende år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat , erhvervsuddannet medarbejder. Hvis man har flere på deltid så bliver det omregnet til fuldtidsmedarbejdere.

Fordelsbonus
Har man ansat elever fra fordelsuddannelser så kan man som virksomhed for en fordel. Helt konkret betyder det, at virksomheden kan få op til 5.000 kr pr helårselev. I den ordning, som er indført, er der etableret en fast pulje på 20 mill kr hvert år. Når året så er gået vil blive puljen blive fordelt mellem de arbejdsgivere, som har ansat elever fra fordelsuddannelserne. 


Flere af de indehavere af mindre skiltevirksomheder, som SkilteBranchen.dk har talt med efter at de har modtaget opkrævningen af Praktik-AUB bidraget. 

En af disse, som ønsker at være anonym, men redaktionen kender personens identitet, fortæller "Vi har netop gjort en grafiker lærling færdig. Er nu flyttet og udvidet virksomheden, for på sigt at kunne give plads til en lærling. Så vores tid skal nok komme." Indehaveren fortæller også at de ifb med udvidelsen af virksomheden har fordobbelt deres ansatte. Det betyder også, at de nu kommer til at stå med en bidragsregning på godt 100.000 kr årligt. 

"For os handler det ikke kun om at man kan få en billig arbejdskraft, men det er også en langtidsinvestering som kræver at man også har det rette hold medarbejdere for at kunne give den bedste læring til eleven." fortsætter indehaveren at fortælle til SkilteBranchen.dk 

FAKTABOKS: FORDELSUDDANNELSE 2018

Fordelsuddannelse er uddannelse indenfor fag, hvor arbejdsgivere forventer et stort behov for arbejdskraft, hvilket gør disse uddannelse til et attraktivt førstevalg for uddannelsessøgende.

Fordelen ved fordelsuddannelserne gør også at arbejdsgiverne kan opnå en ekstra økonomisk bonus. 

Der er 36 erhvervsuddannelser, som er udpeget i 2018. Virksomheder indenfor fordelsuddannelser er kollektivt forpligtet til at oprette praktikpladser til de elever, der har gennemført 2. del af grundforløbet i bonusåret.
Beskæftigelsesministeriet har overfor erhvervsuddannelsesordfører Marlene Harpsøe (DF) oplyst " Satsen på de 27.000 kr. pr. manglende praktikårselev er uændret i perioden 2018-2020.

Det, spørgeren muligvis henviser til, er det modelparameter for erhvervsuddannelserne, der er angivet i bilag 1 i loven. Antallet af elever, virksomheder skal ansætte, afhænger blandt andet af antallet og sammensætningen af erhvervsuddannede medarbejdere. Alle erhvervsuddannede og praktikelever vægtes med en modelparameter. Det varierer derfor fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, hvor mange elever der skal ansættes.

For skilteteknikker fremgår det af bilag 1 i lov nr. 706 af 8. juni 2017, at modelparameteren for skilteteknikker er 0,99. I det lovforslag, som forventeligt fremsættes den 9. november 2017, foreslås det, at skilteteknikerens modelparameter fastsættes til 0,96. En højere modelparameter indikerer en højere forpligtelse til at uddanne praktikelever på den pågældende uddannelse, mens en lavere modelparameter indikerer det modsatte"

"

Ikke let for virksomheder med en eller to ansatte at tage elever ind

Mange skiltevirksomheder har kun en enkelt eller to ansatte, og her kan det være svært at tage en elev ind, da disse også har deres perioder på skolen, og dermed fraværende i virksomheden. 

En af de indehavere SkilteBranchen.dk har talt med, påpeger at det er vigtigt at tænke på at elever faktisk er 3 gange så meget væk fra virksomheden som en almindelig ansat grundet skoleperioderne. 

For at der kommer flere elever ind i skiltebranchen skal der samtidig flere penge på bordet for at det kan lade sig gøre. En af dem, som SkilteBranchen.dk har talt med, der indtil videre er anonym, fortæller "Kan godt forstå, at vi skal tvinges til at tage elever, men det er ikke fair for enkeltmandsvirksomhederne, da det er dyrt og tidskrævende at have lærlinge."

Praktik-AUB kan betyde fyringer

Redaktionen har fået tilkendegivelser fra et par skiltefirmaer, som frygter at det nye bidrag kan medføre, at de nu bliver nødt til at fyre nogle af deres ansatte, da de ikke har råd til det ekstra bidrag på omkring 27.000 kr årligt, samtidig med at de ikke har 100% opgaver liggende hele tiden til disse ansatte. 

Hvad mener du om dette bidrag til at skabe flere elevpladser?

Pratik-AUB bidrag

Follow Us

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Updates & Freebies i din inboks

Brugerafstemning

Pratik-AUB bidrag

Social & newsletter

Search